09 aprilie 2020

OUG privind amânarea alegerilor locale, publicată în Monitorul Oficial. Reducerea numărului de semnături şi bani în cont în loc de liste

Alina Mihai

Pandemia de coronavirus şi creşterea numărului de infectaţi din România afectează şi data alegerilor locale. Ordonanţa de urgenţă dată de Guvernul Orban, prin care se prelungesc mandatele autorităţilor publice locale timp de 6 luni după încetarea stării de urgenţă, vine şi cu alte două modificări importante: reducerea numărului de semnături pentru susţinerea unui candidat, dar si posibilitatea înlocuirii listei de semnături cu un cont în care să se facă dovada unei contribuţii electorale.

Sursă foto: Mediafax

Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 6 aprilie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale a fost publicată în Monitorul Oficial. Decizia Guvernului amână astfel organizarea alegerilor locale care ar fi trebuit să se desfăşoare în acest an, în iunie 2020, imposibil de planificat în condiţiile epidemiei de COVID-19. Alegerile ar fi însemnat nu doar o dată a votului în care s-ar fi prezentat milioane de oameni la secţiile de votare, ci şi o campanie electorală care ar fi presupus contacte umane. 

Noutăţile introduse prin ordonanţă sunt legate de listele de semnături care trebuie să conţină jumătate din numărul prevăzut anterior şi permite partidelor să depună candidaturi cu susţinerea a doar 25.000 de români la nivel naţional.

O altă facilitate introdusă este ca în locul depunerii listelor de susţinători să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti, după caz, a unor contribuţii electorale în valoare de cel puţin 50 de salarii de bază minime brute pe ţară.

 

Textul ordonanţei

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Articolul 1
Procedurile privind organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se iniţiază în termen de 6 luni de la data expirării duratei stării de urgenţă.


Articolul 2
Data alegerilor prevăzute la art. 1 se stabileşte conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Interne, cu avizul Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă.


Articolul 3
Mandatele autorităţilor administraţiei publice locale se prelungesc până la data preluării, în condiţiile legii, de către noile autorităţi ale administraţiei publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.


Articolul 4
(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 şi 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, numărul minim al susţinătorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumătate.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 şi art. 51 alin. (5) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători.


Articolul 5
Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) şi art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a propune candidaturi în toate circumscripţiile electorale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta să depună la Biroul Electoral Central, în cel mult 30 de zile de la începerea perioadei electorale, liste de susţinători la nivel naţional, care cuprind un număr minim de 25.000 de alegători, din care cel puţin 500 de alegători în fiecare judeţ şi 1.000 de alegători în municipiul Bucureşti.


Articolul 6
(1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) şi art. 49 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a depune candidaturi pentru consiliile locale, consiliul judeţean, primari şi preşedintele consiliului judeţean într-un judeţ, respectiv pentru consiliile locale, primari, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general, în municipiul Bucureşti la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta ca, în locul depunerii listelor de susţinători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul judeţului respectiv sau al municipiului Bucureşti, după caz, a unor contribuţii electorale în valoare de cel puţin 50 de salarii de bază minime brute pe ţară.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (1) şi art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, candidatul independent poate opta ca, în locul depunerii unei liste de susţinători, să facă dovada depunerii în contul bancar deschis pentru campania electorală a unei contribuţii electorale în valoare de cel puţin 3% din valoarea maximă admisă pentru funcţia pentru care candidează, conform art. 28 alin. (12) lit. b)-n) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contribuţiile electorale prevăzute de alin. (1) şi (2) vor putea fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Articolul 7
(1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor putea opta să întocmească şi să depună electronic, în condiţiile legii, dosare de candidatură, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 47 şi art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Listele de susţinători vor putea fi semnate şi depuse şi electronic, în condiţiile legii.
(2) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, adoptată în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu consultarea Autorităţii pentru Digitalizarea României.
Articolul 8
Alineatul (3) al articolului 151 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri în condiţiile alin. (1).

monitorulpartidelor.ro este parte a trustului de presă MEDIAFAX și vă ţine la curent cu cele mai noi informaţii, dar și analize politice. Dacă v-a plăcut articolul, vă invităm să dați LIKE paginii noastre de Facebook .